4.3.2009 Lausunto Poliisihallituksesta.

Asekauppiaiden Liitto ry antoi 4.3.2009 lausuntonsa koskien suunnitteilla olevaa Poliisihallitusta. Yhdistyksen lausunnossa korostettiin, että vaikka poliisihallinnon uudistamisella pyritäänkin pienentämään hallinnonalan kuluja - mikä on aina toivottavaa - ei poliisihallinnon tehokkuuden ja palvelutason saa silti huonontua. Edelleen lausunnossamme korostettiin sitä, että esityksen mukaan poliisiylijohtajalle näytti muodostuvan parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella oleva esimiesasema, jonka puitteissa hän saisi toimia täysin itsenäisesti omassa organisaatiossaan. Myös ampuma-aseasiat kuuluisivat Poliisihallituksen alaisuuteen ja näin ollen poliisiylijohtajalle jäisi niissäkin asioissa ylin päätäntävalta. Tämän kaltaista esitystä ja toimintaa on erittäin vaikeaa ymmärtää tai hyväksyä länsimaisessa demokratiassa.

www.asekauppiaat.fi