Asekauppiaiden Liitto ry on kutsuttu Euroopan Siviiliasekauppiaiden Järjestön eli A.E.C.A.C:n jäseneksi.

Järjestön nimilyhenne A.E.C.A.C. pohjautuu sen ranskankieliseen nimeen "Association Europe'enne de Commerce de d'Armes Civiles". Järjestön jäseninä ovat pääsääntöisesti kaikkien, myös EU:n ulkopuolisten, Euroopan valtioiden kaupallisten ase-elinkeinonharjoittajien omat maakohtaiset järjestöt - mutta ei valmistajat. Asekauppiaiden Liitto ry toimii järjestössä siis koko Suomen edustajana.

Yhdistyksemme puheenjohtaja osallistui ensimmäiseen A.E.C.A.C:n General Assembly -kokoukseensa Nurnbergin IWA-messuilla 13.3.2009. Kokouksessa puheenjohtajamme esitteli lyhyesti maassamme vallitsevan aselainsäädännöllisen patti- ja muutostilanteen, eri lajien harrastajamäärät sekä sai erinomaisen kuvan ajankohtaisista EU:n valmistelussa olevista ampuma-aseisiin liittyvistä asiakokonaisuuksista. Yhdistyksemme otettiin jäseneksi rehellisen avoimesti ja kansainvälinen suhdetoimintamme saikin täten erinomaisen alun varsin nopeasti.

A.E.C.A.C. toimii asiantuntijana ja lausunnonantajana toimialaansa kuuluvissa yhteyksissä EU:n komission valmisteluelimissä sekä itse komissiolle. Lisäksi järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Eurooppalaisten ase-alan sidosjärjestöjen kanssa. Yhteistyössä on voimaa! Täten A.E.C.A.C:n jäsenenä on myös mahdollista saada ennakoivasti tietoa sellaisista seikoista, joista omassa maassamme ei välttämättä olla vielä edes tietoisia. Asekauppiaiden Liitto tulee olemaan mahdollisimman aktiivinen jäsen tässä roolissa.

Julkaisija: Asekauppiaiden Liitto ry
Julkaisupvm: 20090317
www.asekauppiaat.fi